Hírek
A Mobile Wireless Forum tájékoztatása - 2017. június
2017. június - A Mobile Wireless Forum (korábban Mobile Manufactures Forum) érdekes és hasznos tájékoztatást adott közzé a mobiltelefonok sugárzásáról, az SAR értékekről. A dokumentum lényege, hogy a tényleges expozíció (SAR) érték messze elmarad a maximálisan megengedett határértéktől (2 W/kg Európában). Gyakorlatilag a használati idő 90%-ban a telefon sugárzása a határérték 1%-át sem éri el. Részletek a http://emfhealth.info/docs/eng/MWF_Viewpoint_17_06_SARCompliance_EN.pdf dokumentumban.   tovább...
Új EMMI rendelet jelent meg a munkavállalókra vonatkozó egészségi és biztonsági követelményekről
2017. január - Megjelent az "Az emberi eroforrások minisztere 33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelete a fizikai tényezok (elektromágneses terek) hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekrol", amely 2013/35/EK európai Irányelvet helyezi hazai jogszabályi környezetbe. A rendelet hatályba lépett. A hazai rendelet követi a 2013/35/EK EU a z EU irányelvet. Az európai irányelvhez megjelent egy nem kötelezo érvényu használati útmutató, amely magyarul elérheto az OSSKI honlapján.
Hasznos információkat tartalmaz a munkáltatók számára a: KE0415140HUN_002.pdf , illetve: KE0415141HUN_002.pdf dokumentumok.  

Új kutatási programot indított a European Defense Agency - 2016. december
A European Defense Agency új kutatási programot indított RFBIO névvel, amelyben a hadseregnél alkalmazott RF sugárzások egészségi hatásait kutatják majd a Bundeswehr Institute of Radiobiology és a Karolinska Institute vesz részt.   tovább...
Vitára bocsájtják az ICNIRP rádiófrekvenciás sugárzások határértékeivel foglalkozó iránymutatásait
2016. október - Az ICNIRP frissíteni kívánja a rádiófrekvenciás sugárzások határértékeivel foglalkozó iránymutatásait (ICNIRP Guidelines), amelyet utoljára 1998-ban tett közzé. Az új Guidelines tervezete hamarosan felkerül az ICNIRP honlapjára. Mivel egyes témákban „további megfontolások” szükségesek ezért az új iránymutatás vitára bocsátása várhatóan több hónapot, akár egy évet is késhet:   tovább...
Az ITU ismertetője a rádiófrekvenciás sugárzásokról - 2016. augusztus
Az ITU honlapján (okostelefon app-on is) elérhető egy rövid ismertető (EMFGuide) a rádiófrekvenciás sugárzásokról. A dokumentum több nyelvre lefordításra került:   tovább...
Közzétették az USA legnagyobb mobiltelefon kutatásának első eredményeit - 2016. június
A 2016. május 27-én közzétett, az USA legnagyobb mobiltelefon kutatásának első eredményei (NTP: National Toxicology Program-on belül) sokhelyütt kapott nagy visszhangot. A jelentés alapján az American Academy of Pediatrics tett közzé egy állásfoglalást a gyermekek és a mobiltelefon használattal kapcsolatban, amelyben a mobiltelefon használat korlátozását javasolják.
A dokumentum elérhető: a linken.
  tovább...

A CDC módosította ajánlásait a mobiltelefon használattal kapcsolatban - 2016. március
Az USA-beli CDC (Centers for Disease Control and Prevention) tett nemrégiben közzé módosítást a korábbi ajánlásaira vonatkozóan a mobiltelefon használattal kapcsolatban, mely heves vitát váltott ki, ugyanis a CDC visszalépett a korábbi határozott álláspontjától ahol azt írta: “We recommend caution in cellphone use.”. A frissített megfogalmazás szerint: “…cellphone use likely are comparable to other lifestyle choices we make every day.”
A vita hátteréről a link alatt olvashatnak.   tovább...

Az EMMI tovább folytatja a 2013/35/EK EU Irányelv hazai jogharminizációját - 2015. december
Az EMMI tovább folytatja a 2013/35/EK EU Irányelv hazai jogharminizációját, amely a dolgozók elektromágneses expozíciójának minimumkövetelményeiről szól. Az Irányelv hazai jogszabályba helyezésének határideje 2016.06.30.
Az OSSKI javaslatát is tartalmazó rendelet tervezet megküldésre került az EMMI részére.
 

Megjelent a SCENHIR legutóbbi jelentésének rövid összefoglalója - 2015. augusztus
Az EU „Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks” (SCENIHR) közzétette a legutóbbi jelentésének egy rövidített formájú összefoglalását „Opinion on Potential Health Effects of Exposure to Electromagnetic Fields” címmel.
A cikk a Bioelectromagnetics 36:480-484 (2015) jelent meg.
 

Megjelent az új-zélandi kormány EMF-fel kapcsolatos álláspontját tartalmazó jelentés - 2015. április
Az új-zélandi kormány közzétette a „Interagency Committee on the Health Effects of Non-Ionising Fields: Report to Ministers 2015” című jelentését, amely összefoglalja az EMF-el kapcsolatos álláspontját. A jelentés kiemeli, hogy a szabályozás kérdésében továbbra is a WHO iránymutatását követi.
A jelentés letölthető innen:   tovább...

A WHO vitára bocsátotta az EHC rádiófrekvenciás sugárzásokra vonatkozó dokumentumait - 2014.november
WHO vitára bocsátotta az EHC (Environmental Health Criteria) sorozatának következő a rádiófrekvenciás sugárzásokra vonatkozó dokumentumát. A dokumentumhoz 2014 december 15-ig lehet hozzászólásokat tenni:   tovább...
Az Európai Parlament és a Tanács 2013/35/EU irányelve (2013. június 26.) - 2014. szeptember 18.
A munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) által okozott kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (20. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) és a 2004/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
A 2013/35/EU direktíva elérhetősége:   tovább...

WHO válasza a mobiltelefonokról és bázisállomásokról (2013. szeptember 20.):
A WHO elemzése ide kattintva elérhető:   tovább...
Mérési erdmények 2012 - 2013. augusztus 30.
A Magyar Telekom 2012-es mérési adatai.   tovább...
Mérési eredmények 2011 - 2013. augusztus 30.
A Magyar Telekom 2011-es mérési adatai.   tovább...
Mérési eredmények 2010 - 2013. augusztus 27.


A Magyar Telekom 2010-es mérési adatai.

  tovább...

Mérési eredmények 2009 - 2013. augusztus 27.


A Magyar Telekom 2009-es mérési adatai.

  tovább...

Mobiltelefonok, adótornyok és az egészség - 2013. június 1.
Nemzetközi útmutatók biztosítják, hogy a mobilkészülékek és a bázisállomások sugárzása működés közben ne lépje át a Nemzetközi Nem-ionizáló Sugárvédelmi Bizottság (ICNIRP) által megállapított szigorú rádiófrekvenciás határértékeket. Az irányelvek kidolgozásakor jelentős biztonsági ráhagyással számoltak, megteremtve az általunk használt technológia biztonságosságát.   tovább...
Új WHO állásfoglalás a mobiltelefonokról - 2010. augusztus 9.


Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2010 májusban adta ki legfrissebb kutatások eredményét is tartalmazó, 193 .sz. Tényközlő Lapját a mobiltelefon készülékek egészségi hatásairól. A Tényközlő Lap összefoglalja a WHO közegészséggel kapcsolatos állásfoglalását, a WHO, a lakosság egészséggel összefüggő aggodalmaira adott válaszát és a nemzetközi szabályozás jelenlegi helyzetét.

  tovább...

Új ICNIRP állásfoglalás az egészségügyi határértékekről - 2010. március 5.


Az ICNIRP közzétette legújabb állásfoglalását az „Időben változó (max. 300 GHz frekvenciájú) elektromos, mágneses és elektromágneses terek expozíciójának korlátozására vonatkozó irányelvek”-ről. Legutóbbi (ICNIRP 1998) állásfoglalásuk óta számos tudományos közlemény született az ilyen terek hatásairól, melyek nem szolgáltattak semmiféle bizonyítékot az alapkorlátok alatti káros hatásokra. Ezért az ICNIRP szerint nincs szükség a meglévő irányelv azonnali felülvizsgálatára.

  tovább...

Újabb SCENIHR összefoglaló az EMF expozíció egészségi hatásairól - 2009. június 15.

 

Az Európai Közösség Újonnan azonosított egészségügyi kockázatok tudományos bizottsága (SCENIHR) 2009. január 19.-én az „Elektromágneses (EMF) expozíció egészségügyi hatásai” című dokumentumot tette közzé. Ezen vélemény aktualizálja a SCENIHR által 2007. március 21.-én kiadott „Elektromágneses terek (EMF) lehetséges hatásai az emberi egészségre” vélemény megállapításait az azóta elérhetővé vált információk alapján.

Az alábbi dokumentumban SCENIHR vélemény összefoglalóját tesszük közzé magyar fordításban.

  tovább...

SCENIHR összefoglaló az EMF lehetséges egészségi hatásairól - 2008. november 5.

 

Az Európai Közösség Újonnan azonosított egészségügyi kockázatok tudományos bizottsága (SCENIHR) 2007. március 21-én az „Elektromágneses terek (EMF) lehetséges hatásai az emberi egészségre” című dokumentumot tette közzé. A dokumentum közzétételét több mint fél éves szakmai és társadalmi vita előzte meg.

Az alábbi dokumentumban SCENIHR vélemény összefoglalóját tesszük közzé magyar fordításban.

  tovább...

HÉT-Vodafone egyeztetés a mérésvállalási kötelezettségről - 2008. július 30.

 

A Felelősségvállalás-ban megfogalmazottaknak megfelelően a Vodafone elvégezteti a HÉT által meghatározott területeken a sugárzásbiológiai méréseket és ezek eredményét az EMF-Portálon publikálja.

  tovább...

Kis hatótávolságú vezeték nélküli technológiák expozíciója - 2008. március 13.

 

Az Európai Közösség EMF-NET „Elektromágneses terek expozíciójának hatásai: A tudománytól a közegészségügyig és a biztonságosabb munkahelyig” című programjának un. Európai Azonnali Választ Adó Csoportja 2007. június 29. ténylapot tett közzé a kis hatótávolságú vezeték nélküli technológiák expozíciójáról. Ebben megállapítja, hogy az olyan vezeték nélküli technológiákat, mint a DECT, WiFi, Bluetooth és a WLAN kis távolságú átvitelre használják, így a korlátozott hatótávolság miatt adóteljesítményük a mobiltelefonokéhoz képest lényegesen alacsonyabb. Éppen ezért az EMF-NET-nek azon általános következtetése, hogy jóval az ICNIRP irányelvekben megadott határérték alatt, a rádiófrekvenciás elektromágneses terek káros hatásának nincs megbízható bizonyítéka, kiterjeszthető ezen vezeték nélküli technológiákra is.

  tovább...

Vélemény a bázisállomások feltételezett egészségi kockázatairól - 2007. október 15.

 

Az Európai Azonnali Választ Adó Csoport (EFRT) ismételten állást foglalt a rádiótelefon bázisállomások egészségi kérdéseivel kapcsolatban. Az EFRT ebben a dokumentumában megerősíti 2004. december 16-i dokumentumában közzétett megállapításait, amely szerint a jelenlegi ismereteink nem támasztják alá betegségek megjelenésének gyanúját abban az esetben, ha az 1999/519/EC számú ajánlásban rögzített határértékek betartásra kerülnek.

  tovább...

Új WHO Információs Lap - 2007. augusztus 3.

 

Elérhetővé tettük az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2005 februárjában kiadott, az elektromágneses terek környezetre gyakorolt lehetséges hatásairól szóló Információs Lapjának magyar fordítását.

A dokumentum röviden bemutatja a környezeti elektromágneses forrásokat és az eddigi kutatások eredményeit.

  tovább...

Újabb EMF-NET állsáfoglalások - 2007. június 11.

 

Két újabb EMF-NET állásfoglalást tettünk elérhetővé magyar nyelven az érdeklődők számára. Az állásfoglalásokban az EMF-NET kifejti véleményét "a bázisállomások közelében lakókat érintő feltételezett egészségi kockázatról" valamint áttekintést adnak "a mobiltelefon expozíciójával és az agydaganattal kapcsolatos epidemológiai kutatások" állásáról és eddigi eredményeiről.

  tovább...

Megújult az EMF Portál - 2007. április 4.


Az EMF Portál a mai naptól megújult külsővel és kibővített tartalommal érhető el.

Az Európai Bizottság elektromágneses terekkel foglalkozó szakértői csoportjával (EMF-NET) létrejött megállapodás alapján, lehetőség nyílt az EMF-NET a közvéleményt foglalkoztató aktuális kérdésekről alkotott állásfoglalásainak magyar nyelvű megjelenítésére az EMF Portál keretében.

Emellett, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) elektromágneses térrel kapcsolatos állásfoglalásai is elérhetővé vállnak magyar fordításban a portálon.

A kibővített szakmai tartalmon kívül, a már jól ismert mérési pont adatbázis kényelmesebb kereső felülettel áll a továbbiakban is az érdeklődők rendelkezésére.

 

2006. évi HÉT mérések - 2006. október 31.


A Felelősségvállalás-ban megfogalmazottaknak megfelelően a Vodafone, akkreditált mérő szervezet bevonásával, elvégezte a HÉT által meghatározott területeken a sugárzásbiológiai méréseket, melyek eredménye megtekinthető az EMF-Portálon.

Az adatbázis ennek keretében 98 új mérési ponttal bővült.

A Továbbra kattintva a Mérési eredmények alkalmazáshoz jut.

  tovább...

TLI Zrt. szakmai fórum - 2006. augusztus 24.


"Elektromágneses terek lakókörnyezetben és munkahelyen" címmel szakmai fórumot rendezett a TLI Zrt, melyen a Vodafone is tartott előadást az EMF Portál koncepciójáról. Az előadás anyaga elérhető a Tovább-ra kattintva.

  tovább...

HÉT-Vodafone megbeszélés a mérésvállalási kötelezettségről - 2006. június 14.


A Felelősségvállalás-ban megfogalmazottaknak megfelelően a Vodafone elvégzi a HÉT által meghatározott területeken a sugárzásbiológiai méréseket és ezek eredményét az EMF-Portálon publikálja.

  tovább...

GyIK - Harmadik generációs mobiltechnológia - 2006. június 8.


A Gyakran Ismételt Kérdések fejezetet kibővítettük a harmadik generációs (3G) mobiltechnológiával kapcsolatos kérdésekkel és válaszokkal.

  tovább...

Újabb mérési adatok - 2006. március 23.


Újabb mérési adatokkal bővült a Vodafone kezdeményezésre elindított EMF Portál. Ez úttal a T-Mobile bázisállomásairól kerültek fel adatok az alkalmazásba.

Idáig a mérési eredményeket publikáló alkalmazásában 10 168 mérési pont szerepelt, amit kb. 1100 Vodafone bázisállomás közelében mértek a független szervezetek. A mai napon 420 T-Mobile bázisállomás környezetében mért legnagyobb értékkel bővült az adatbázis.

 

HÉT Konferencia - 2005. december 12.


"Technikai civilizáció-kihívások, kérdések, és válaszok" címmel konferenciát szervezett a Hírközlési Érdekegyezető Tanács, melyen a mobil szolgáltatók is képviselték magukat. A mobil szolgáltatók előadásának anyaga oldalunkról is elérhető.

  tovább...

Az EMF Portál megkezdte működését - 2005. augusztus 3.


Az oldal elindításának célja, hogy kielégítse a nyilvánosság fokozódó érdeklődését, és választ adjon a mobiltelefónia hatásaival kapcsolatos kérdésekre. Célunk, hogy világos tájékoztatást nyújtsunk arról, hogyan működik a mobiltechnológia, mit jelent a rádiófrekvenciás elektromágneses mező. Tájékoztatással szolgálunk továbbá az európai és magyar szabályozásról, valamint nyilvánosan hozzáférhetővé teszük a mobiltelefon bázisállomások elektromágneses hatásainak mérési adatait.

 

  
Magyar Telekom mérési eredményei
2014 szeptember 22.

A Magyar Telekom 2009-es, 2010-es 2011-es és 2012-es mérési eredményei kerültek publikálásra a mérési eredmények menüpont alatt

 

Mobiltelefonok, adótornyok és az egészség
2013 június 1.

Nemzetközi útmutatók biztosítják, hogy a mobilkészülékek és a bázisállomások sugárzása működés közben ne lépje át a Nemzetközi Nem-ionizáló Sugárvédelmi Bizottság (ICNIRP) által megállapított szigorú rádiófrekvenciás határértékeket. Az irányelvek kidolgozásakor jelentős biztonsági ráhagyással számoltak, megteremtve az általunk használt technológia biztonságosságát.

  tovább...

Régebbi híreink
    tovább...
  
Navigáció: Hírek Belépés