EMF - NET
Kis hatótávolságú vezeték nélküli technológiák expozíciója

 

Az Európai Közösség EMF-NET „Elektromágneses terek expozíciójának hatásai: A tudománytól a közegészségügyig és a biztonságosabb munkahelyig” című programjának un. Európai Azonnali Választ Adó Csoportja 2007. június 29. ténylapot tett közzé a kis hatótávolságú vezeték nélküli technológiák expozíciójáról. Ebben megállapítja, hogy az olyan vezeték nélküli technológiákat, mint a DECT, WiFi, Bluetooth és a WLAN kis távolságú átvitelre használják, így a korlátozott hatótávolság miatt adóteljesítményük a mobiltelefonokéhoz képest lényegesen alacsonyabb. Éppen ezért az EMF-NET-nek azon általános következtetése, hogy jóval az ICNIRP irányelvekben megadott határérték alatt, a rádiófrekvenciás elektromágneses terek káros hatásának nincs megbízható bizonyítéka, kiterjeszthető ezen vezeték nélküli technológiákra is.

  tovább...

Vélemény a bázisállomások feltételezett egészségi kockázatairól

 

Az Európai Azonnali Választ Adó Csoport (EFRT) ismételten állást foglalt a rádiótelefon bázisállomások egészségi kérdéseivel kapcsolatban. Az EFRT ebben a dokumentumában megerősíti 2004. december 16-i dokumentumában közzétett megállapításait, amely szerint a jelenlegi ismereteink nem támasztják alá betegségek megjelenésének gyanúját abban az esetben, ha az 1999/519/EC számú ajánlásban rögzített határértékek betartásra kerülnek.

  tovább...

A bázisállomások közelében lakókat érintő feltételezett egészségi kockázatról

 

Az EMF-NET Koordinációs Projekt szakértői csoportja 2006 decemberében véleményt tett közzé a mobiltelefon bázisállomások közelségének feltételezett egészségi kockázatáról. A dokumentum megállapítja, hogy a bázisállomás közelsége nem jelent feltétlenül nagyobb expozíciót illetve nagyobb potenciális kockázatot. Megállapítja továbbá, hogy azon bázisállomásoknál, amelyek környezetében az EU lakosságra vonatkozó 1999/519/EC ajánlása teljesül egészségi hatásokkal nem kell számolni.

  tovább...

A mobiltelefon expozíciójával és az agydaganattal kapcsolatos epidemológiai kutatások

 

Az EMF-NET Koordinációs Projekt szakértői csoportja 2007 márciusában ténylapot tett közzé a mobiltelefonok expozíciójával és az agydaganattal kapcsolatos epidemiológiai kutatások jelenlegi állásáról. A Ténylap elemzi a WHO és az EU közös 13 országot érintő INTERPHONE elnevezésű kutatását. Az INTREPHONE keretén belül végzett nemzetközi elemzések várhatóan 13 országból való, mintegy 5000 agydaganatos és 1100 hallóideg daganatos esetet foglalnak magukba. Az INTERPHONE kutatási projekt végleges eredményei várhatóan 2008-ban lesznek elérhetőek, de addig is néhány résztvevő ország folyamatosan közzéteszi adatait.

  tovább...

Ferritgyűrű alkalmazása a mobiltelefonok szabadkezes használatát biztosító eszközöknél


A mobiltelefonokat kiegészítő fejhallgatók használata esetében rendszeresen felmerül a fejet érő expozíció kérdése. Az EMF-NET Koordinációs Projekt szakértői csoportja 2005 februárjában rövid tájékoztatást tett közzé a mobiltelefonok kiegészítő eszközeihez ajánlott ferritgyűrűk hatásosságáról, illetve az emberi fejet érő expozícióról.

  tovább...

Telefon-antennatornyok hatása az egészségre


Az EMF-NET Koordinációs Projekt szakértői csoportja 2004-decemberében rövid tájékoztatást tett közzé a mobiltelefonok bázisállomások antennáinak egészségügyi kérdéseiről. A dokumentáció állásfoglalást ad a jelenlegi tudományos ismeretekről és javaslatokat tesz a további kutatásokra.

  tovább...

  
Magyar Telekom mérési eredményei
2014 szeptember 22.

A Magyar Telekom 2009-es, 2010-es 2011-es és 2012-es mérési eredményei kerültek publikálásra a mérési eredmények menüpont alatt

 

Mobiltelefonok, adótornyok és az egészség
2013 június 1.

Nemzetközi útmutatók biztosítják, hogy a mobilkészülékek és a bázisállomások sugárzása működés közben ne lépje át a Nemzetközi Nem-ionizáló Sugárvédelmi Bizottság (ICNIRP) által megállapított szigorú rádiófrekvenciás határértékeket. Az irányelvek kidolgozásakor jelentős biztonsági ráhagyással számoltak, megteremtve az általunk használt technológia biztonságosságát.

  tovább...

Régebbi híreink
    tovább...
  
Navigáció: Publikációk » EMF - NET Belépés