Bevezetés

A projektről

A projekt célja, hogy független tájékoztatást nyújtson a nyilvánosságnak a lakosságot érő rádiófrekvenciás, nem ionizáló elektromágneses hatások szintjéről. A három magyar mobil szolgáltató, a Vodafone kezdeményezésével egyetértve bázisállomásainak RF méréseit a nyilvánosság rendelkezésére bocsátotta.
A térkép alkalmazás segítségével az adatbázisból minden érdeklődő kikeresheti az EMF szinteket, és megtekintheti, hogy az a határérték alatt van-e egy adott helyen, Magyarországon. A szolgáltatott adatok az alábbi eljárás szerint kerülnek publikálásra:


HET_flowchart_hu.jpg
1. ábra

A hálózati szolgáltató megrendeli a méréseket (1, 4) az akkreditált mérő testülettől, és a beszerzett mérési adatokat publikálja a weboldalon (2, 5). A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács (HÉT) szintén kezdeményezheti (3) a szolgáltatóknál további mérések elvégzését, lásd Felelősségvállalás.

Mérési módszer

A mobilszolgáltatók által rendelkezésre bocsátott RF értékeket független akkreditált mérő testületeken keresztül szerzik be. A mérésekre azoknál a bázisállomásoknál kerül sor, ahol a rendelet vagy a szerződéses kötelezettségek előírják azt; ilyen esetekben a mérések költségeit az érintett mobilszolgáltató állja. A legtöbb bázisállomást független akkreditált testületek ellenőrzik, és minden bázisállomást úgy állítanak be, hogy a Nemzeti Hírközlési Felügyelethez benyújtott számítások alapján megfeleljenek az EMF rendeleteknek. A méréseket egy adott bázisállomás közelében számos olyan ponton végzik, ahol gyakran tartózkodnak emberek, így biztosítva, hogy az RF expozíciós szintek jóval a határértékek alatt maradjanak, minden irányban és távolságban. A tesztek során izotróp antennát használnak, annak érdekében, hogy az EMF expozíció mindne irányban mérhető legyen. Az akkreditált mérő testületek szélessávú RF mérési módszert alkalmaznak, mivel ez a teljes RF EMF hatást adja meg egy adott helyre és frekvenciatartományra, függetlenül annak forrásától.
A szolgáltató által mért rádiófrekvenciás expozíciós adatokat egy közös adatbázisban gyűjtik, ahol minden egységnyi területre meghatározzák a valaha mért legmagasabb és a legutoljára mért legmagasabb értékeket. Az RF expozíciós adatok keresésekor a program azonosítja a megadott egységnyi területet, ahol a kérdéses hely található, és eredményként megjelenik a két mérési érték. Az egységnyi terület mért RF értékei mellett a bázisállomásra vonatkozó információk – esetleg annak a fényképével együtt – is megjelennek.

Felelősségvállalás

A honlapon keresztül visszajelzést lehet küldeni a szervezeteknek. Ha egy bizonyos helyszínen nem állnak rendelkezésre adatok, a visszajelzések alapján felajánljuk a mérések elvégzését. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a HÉT minden évben kiválaszt meghatározott számú bázisállomást a kért helyek közül, ahol új RF mérésekre kerül sor. Ezeket az új eredményeket feltöltjük az adatbázisba, és közzétesszük ezen a portálon.

  
Magyar Telekom mérési eredményei
2014 szeptember 22.

A Magyar Telekom 2009-es, 2010-es 2011-es és 2012-es mérési eredményei kerültek publikálásra a mérési eredmények menüpont alatt

 

Mobiltelefonok, adótornyok és az egészség
2013 június 1.

Nemzetközi útmutatók biztosítják, hogy a mobilkészülékek és a bázisállomások sugárzása működés közben ne lépje át a Nemzetközi Nem-ionizáló Sugárvédelmi Bizottság (ICNIRP) által megállapított szigorú rádiófrekvenciás határértékeket. Az irányelvek kidolgozásakor jelentős biztonsági ráhagyással számoltak, megteremtve az általunk használt technológia biztonságosságát.

  tovább...

Régebbi híreink
    tovább...
  
Navigáció: Mérések » Bevezetés Belépés